Vill du bli kolonist? (med anmälningsformulär)

Du som är intresserad kan ställa dig på vår intresselista för att få möjlighet att själv kanske få odla i en koloniträdgård i Södra Årstalundens koloniområde så småningom.

Kolonistlivets villkor

Innan du anmäler dig till intresselistan, så är det bra att fundera lite över hur mycket tid du har tänkt dig att ägna åt kolonilotten. Du behöver inte alls vara van odlare, men det kan vara bra att räkna med att under odlingssäsong lägga minst fem timmar per vecka på lotten för att hålla den i ordning. Att resa bort en längre sammanhängande period under sommaren fungerar inte så bra.

Som kolonist förväntas du även sätta dig in i och följa föreningens regler, samt aktivt delta i föreningslivet och gemensamt arbete. Det handlar om ett antal arbetsdagar vår och höst, uppgifter som utförs av arbetsgrupper och en festkommitté som roterar mellan föreningens medlemmar, samt övrigt som krävs för att gemensamma ytor och föreningsstuga ska skötas på ett bra sätt. Festkommittén anordnar sommarfester samt lagar mat och fika till föreningens övriga gemensamma aktiviteter.

För närvarande är det fler än hundra personer på intresselistan. Det kommer alltså att ta mycket lång tid, säkert mer än fem år, innan du får erbjudande om komma på visning av en lott.

Detta händer när en lott blir ledig

 1. SÅK:s medlemmar erbjuds först möjligheten att byta sin nuvarande lott mot den lediga lotten. Om inget intresse finns bland medlemmarna, erbjuds lotten till intresselistan. Det innebär i praktiken att det är odlingslotter utan stuga som erbjuds via intresselistan.
 2. Styrelsen kallar ett antal intressenter till visning utefter hur lång tid man stått på listan. I kallelsen finns en beskrivning av den lott som är ledig, dess storlek, avgift, eventuellt pris och styrelsens förväntan på den nya lottinnehavaren sammanfattat i ett ansökningsformulär. I mailet finns även en tidpunkt för visning av lotten. Endast en visning.
 3. Visningen. Styrelsen visar lotten och svarar på eventuella frågor.
 4. Intresserade mailar in det ifyllda ansökningsformuläret. Senast klockan 24:00 dagen efter visningen ska ansökningsformuläret vara inskickat till styrelsen om intresse för lotten finns. Ansökan är bindande. Observera att det du skriver i ansökningsformuläret sedan också ska hållas.
 5. Om flera ansökningar inkommit om att få överta lotten, värderar styrelsen ansökningarna utifrån följande urvalskriterier:
 • Odlingsintresse, odlingsförmåga och vilken tid du har tänkt lägga på odlingen.
 • Dina planer för den aktuella lotten.
 • Ditt intresse för föreningsliv samt kunskaper och färdigheter som kan vara föreningen till nytta samt hur föreningen kommer att märka av det.
 • Hur länge du stått på intresselistan.
 1. Styrelsen tar kontakt med den sökande de valt ut för en intervju och kontraktsskrivning. Styrelsens bedömning kan inte överklagas.
 2. Styrelsen meddelar övriga intressenter att de tyvärr inte erhållit lott denna gång. Dessa behåller sin plats på intresselistan och kan söka igen när ny lott blir ledig.

Intresselistan – anmälan och inbetalning

 • Betala in 200 kronor på pg 40 05 48-4. Glöm inte att ange ditt eget namn på inbetalningen.
  Avgiften för att stå på vår intresselista är 200 kronor per år. 
  Vi lägger till dig på intresselistan om vi fått en första inbetalning och ett inskickat formulär.
 • I början av varje år skickas avisering ut via mejl till den mejladress du angett. 
  Årsavgiften ska vara betald senast 28 februari.
  Du får själv se till att betala för att få stå kvar på intresselistan. Vi påminner inte.
 • Du som anmäler dig måste ha fyllt 18 år och du måste vara skriven i Stockholms län.
(obligatoriskt)

Hur sparar vi dina uppgifter?

Vi sparar uppgifterna i en excellista som den ansvarige för intresselistan inom föreningen har hand om.