Välkommen till SÅK!

Södra Årstalundens koloniområde ligger på Rackarbacken vid Årstaviken, Södermalm. Föreningen som bildades 1917 är ansluten till Koloniträdgårdsförbundet och arrenderar marken av Stockholms stad. Vi är sammanlagt 73 lotter varav 46 har en stuga och 27 är odlingslotter. Att vara kolonist innebär ett stort intresse för odling och ett äkta engagemang för en levande stadsmiljö.  Vi vill att besökare ska kunna njuta av våra trädgårdar och odlingsland. Du är alltid välkommen att besöka vårt vackra koloniområde men extra välkommen till vår årliga skördefest i slutet av augusti.


Aktuellt