Nyheter från styrelsen till medlemmarna

Här ligger meddelanden som skickats ut om stort och smått.

2024-07-05

Kära kolonister,
Vi vill välkomna en ny medlem till vår förening. Linda Karlsson är ny ägare till lott N1 efter Vide och kommer att odla där tillsammans med sambo Andreas.

Det sägs från olika håll att det är ett gott år för mördarsniglar. Styrelsen ber därför medlemmarna att vara observanta och se till att i möjligaste mån stoppa deras framfart. Hur ni oskadliggör är förstås valfritt, men att klippa eller hacka med spade fungerar alltid. Ytterligare metoder hittar ni på nätet.

Viktigt att komma ihåg är att mördarsniglar kanske inte syns på dagen men kommer fram på kvällen. Ta därför gärna en sen promenad runt lotten med en sekatör eller spade i handen!

Styrelsen

2024-06-03

Hej kolonister i sommarvärmen,
Först kallt och sedan hett och torrt – vi har inte haft det helt lätt denna vår. Tack till alla som orkade hälsa oss välkomna under rundvandringen! Vi uppskattade mycket att kunna träffa så många och konstaterade att medlemmarna jobbat hårt i värmen för att få igång odlingarna och få området redo att ta emot besökare.

Några observationer från rundan:

  • städdagen var lyckad och våra staket ser fina ut på utsidan. Kom ihåg att lottinnehavaren målar insidan. Föreningen kommer att köpa in färg för att underlätta.
  • när stressen att hinna plantera och så har släppt får ni gärna vända blicken på häckar längs gångarna. Behovet att klippa bort en del grönska längs Adas trappor har vi påmint om tidigare. Det fina vädret lockar många besökare till området och det ska inte vara svårt att komma igenom.
  • kom ihåg också problemet med mikroplast och att höga/låga temperaturer och solljus bryter ned plast till mindre partiklar.

Det fanns inga intressenter när styrelsen bjöd in till lottbyte, så N1 kommer att i närtid gå till intressekön och föreningen få en ny medlem.

Som ni väl sett har ett kvittenträd nu planterats på lott 6. Tack Krister! Vi hoppas det får växa och ge frukt i framtiden. Trädet blir inte stort men ger nog så småningom litet skugga på bänken intill.

Tre bärbuskar har också planterats bakom toa 1 och 2. Tack för hjälpen Krister! Tanken är att de ger bär till kommande skördefester.

Trädet och buskarna tillhör föreningen. Bidra gärna till deras överlevnad om de ser ut att behöva vatten under sommaren.

Vi ses på den traditionella sommarfesten den 15 juni!

Sommarhälsningar
Styrelsen genom Mirja

2024-05-22

Hej kolonister,
Jag blev dessvärre sjuk för några dagar men hann dessförinnan få fatt på ett kvittenträd Vanja som ska stå på lott 6. Trädet hoppas vi kunna plantera snarast under Kristers kunniga handledning.

Lott 20 som Olof Näslund lämnat har fått en ny ägare i Vide Ohlsson Gotby – som i sin tur lämnar lotten N1. Inbjudan till lottbyte sänds separat.

Stadsdelsförvaltningen har nu överlämnat underhållsansvaret för Idas trappor till föreningen. Trappan är slutbesiktigad, gedigen, och behöver inget den närmaste tiden. Ni som har lotter längs trappan, eller annars känner ansvar för föreningens skötsel, klipp dock gärna ned buskar och grönska så att trappan/räcket inte är fuktiga onödigt p g a överhängande grenar. Vad gäller spången i trappans övre del är frågan om reparation öppen. Stadsdelsnämndens representant var halvt mottaglig för våra argument att se den som en sista del av trappan i behov av reparation. Det finns dock varken beslut eller budget, varför föreningen fortsätter att bevaka frågan.

En liknande uppmaning om att klippa och ansa gäller även gångar som ju bör vara tillgängliga och säkra för besökande.

Tusen trädgårdar är ett återkommande evenemang som styrelsen gärna vill att medlemmarna uppmärksammar. Tanken är att öppna upp din trädgård för besökande den 30 juni kl 10-17. Sista dag för anmälan är den 2 juni. Läs mera på
https://svensktradgard.se/aktiviteter/tusen-tradgardar/
Föreningen anmäls inte som deltagare, i alla fall inte denna gång, men enskilda intresserade lotter som vill visa upp sina fina odlingar är välkomna att anmäla sig.

Sommarhälsningar,

Styrelsen
genom Mirja

2024-04-22

Inte lätt att vänta på våren…

Kallelsen till städdagen har kommit. Tänk på att städdagen kräver sin bemanning för att bli lyckad och i princip inte täcker de uppgifter som våra olika arbetsgrupper ska utföra. 

Eftersom det är många som går igenom vårt område, ta gärna en titt på att gångarna så här inför våren är fria från hängande grenar och annat som skulle kunna skada passerande. 

Efter ett samtal med stadens viltvårdare kom det fram att man i början av året skjutit fyra rådjur runt SÅK och fem på Årstavikssidan. 

Därutöver har tre trafikskadade rådjur avlivats.

Stadsdelsförvaltningen har kartlagt parkträd på vårt område som stadsdelsförvaltningen. Den är inte lättläst men ger en tydlig bild av hur detaljerad informationen om träden är och hur åtgärdsplanen ser ut. Rollfördelningen mellan oss är oförändrad – stadsdelsförvaltningen har hand om alla parkträd, föreningen fruktträd och andra dekorativa träd på området. 

Vi ses på städdagen!

Styrelsen 

2023-09-14

Hösthälsning och info om flisning
Städgruppen har arbetat med förberedelserna inför höstens städdag och informationen har nått medlemmarna. Mirjam har informerat om hur man sorterar inför återvinning. Styrelsen uppskattar det gedigna arbetet med förberedelserna och påminner om vikten av att gångarna är rensade när gruset väl kommer på plats. En vänlig påminnelse i sammanhanget också om att staket och grindar kan behöva vård.

Arbetsgrupperna är viktiga för föreningens verksamhet. Låt gärna styrelsen veta om du som ännu inte är med i en grupp har möjlighet att delta. Det har visat sig att förstärkning skulle uppskattas av flera!

Datum och tid för flisning i år är lördagen den 7 oktober kl 10:00. Arbetet har hittills alltid flutit på bra oberoende av väder. Låt oss även denna gång se till att vi är tillräckligt många! Bär dock INTE material till samlingsplatsen förrän information om det nått er.

Styrelsen

2023-08-30

Ett varmt tack till alla som på olika sätt bidrog till framgången! Årets skördefest blev ekonomiskt det bästa hittills, och inkomsten förstärker den kommande verksamheten. Vårt välfungerande samarbete före och under skördefesten var viktigt för det goda resultatet. Styrelsen vill därför lyfta fram alla dessa otaliga fina insatser, stora som små, men också nämna och tacka Mariann, Abdullah, Topsy och Estelle för god organisation och viktig information om föreningen ut till besökarna.


Ett förtydligande för att ta bort frågetecknen kring de två nyligen annonserade lottöverlåtelserna. Styrelsen förstår att kommunikationen blev väl knapphändig. 
Överlåtelsen av lott 19 handlar om förtida arv och Alexander har redan generöst kompletterat bilden med sin egen berättelse.

Vad gäller lott K stod Margit längst fram på intresselistan och hade redan tidigare hunnit få ett antal erbjudanden om egen lott. Margit avböjde dock varje gång och valde att stanna kvar som medkolonist på lott K. När turen kom till lott K gjorde styrelsen bedömningen att en överlåtelse följde regelverket.

Snart är det den årliga ljusfesten. Vi ses där!
Styrelsen

2023-08-16

Hej kolonister,

Med riklig bevattning som vi får mest varje dag numera växer och frodas allt på våra lotter. Hoppas ni har mycket att bidra med till den kommande skördefesten! Hoppas också att ni har läst och reagerat positivt på Mariannes budskap att arbetskraft behövs! Att skördefesten blir lyckad har betydelse för föreningens ekonomi.

När ni kommer in i föreningsstugan i dessa regniga tider (och även andra), kom ihåg att det finns en skogräns för att hålla rent inne. Skoskydd ska finnas och användas.

Lotterna K och 19 får nya ägare av tidigare mångåriga, aktiva medkolonister med visad förmåga att odla och sköta lotten. Överlåtelserna sker efter önskemål. Styrelsen anser att de nya lottägarna uppfyller de krav som föreningens regelverk ställer och välkomnar dem som lottägare! 

Föreningen har fått en ny adress med brevlåda på plats: Sachsgatan 9, 118 61 Stockholm. Kontraktet angående postfacket som kostade 7000 kr om året har avslutats.

Trevlig fortsättning på sommaren. Vi ses på skördefesten! 

Styrelsen

2023-07-03

Hoppas sommaren fortsätter glädja er med en lagom blandning av värme och regn!

Lott R har fått en ny ägare. Vi välkomnar Anna Brännström till lotten och till SÅK!

Sommaren kan lätt få en kolonist att tänka på annat, men kom ihåg att känna ansvar för att låsa föreningsstugan efter användning! 

Fortsätt känna ansvar också för användningen av det kommunala vattnet under växtsäsongen. De tvära kasten mellan torka och häftiga regn som en följd av klimatförändringar håller vattenfrågor aktuella. 

Efter en händelse med otillåten eldning nära våra bihus finns dessutom anledning att be alla att vara observanta på dylikt. Regnen har minskat riskerna men bara tillfälligt. 

Slutligen, i samband med rundvandringen har en inventering gjorts av förekomsten av parkslide på området. Vänligen vidta inga åtgärder på egen hand för att ta bort växten. Styrelsen bevakar frågan och återkommer till ev åtgärder när sådana bedöms vara aktuella. 

En härlig sommar önskar Styrelsen

2023-06-14

Hoppas alla har det bra i värmen som kommit, även om nästa önskemål lär för många vara en regnskur.

Ett par informationer:

1. Lott E2 har fått en ny lycklig ägare. 

2. Renoveringen av dass 1 och 2

Som ni kanske märkt så har renoveringen av dessa påbörjats, det kommer pågå till och från under sommaren. Under tiden kommer det alltid gå att nyttja dom.

All målning kommer att ske med linoljefärg och den har en lång torktid. För att ni inte ska bli kladdiga så förutsätt att det alltid är nymålat, det gäller även grindar bredvid och brädor som står lite konstig placerade vid dasset eller gamla föreningsstugan.

Vi ses på sommarfesten! 

Styrelsen

2023-05-23

Hej alla kolonister,

1. Tack 💐

Styrelsen har med en symbolisk present tackat Inga som under hela 18! år förtjänstfullt har försett föreningen med bl a webbsidor,  verksamhetsberättelser och ett arkivminne. Tusen tack för allt arbete hittills, Inga!

2.  Rundvandringen,

Styrelsen har senarelagt vårens rundvandring till söndag den 11 juni, med start kl 11. Det är för att den ska ligga närmare det datum, den 15 juni, då vårarbetet ska vara avslutat. Det innebär att säsongens odlingar ska vara igång, lotten ska se välskött ut och vara så ogräsfri som möjligt, i synnerhet de partier som gränsar mot grannar. Våra kolonilotter ska vara fina blickfång för alla som promenerar i området. 

Läs gärna mer om vad som gäller i de våra ordningsföreskrifter på sidan för medlemmar.

3. Byte av lott

Lott 15 har fått en ny ägare som styrelsen välkomnar. 

/Styrelsen

2022-11-24
Hej!
Maria Hedenström, lott S,  har övertagit lott O3 efter Anne Granbohm. Maria får nu en större lott att odla på. Grattis!

Förra veckan fanns det rätt mycket flis kvar. Om någon behöver så gräv under snön bortanför lott A.
Vänliga hälsningar
Styrelsen

2022-07-29
Hej alla!
Små burkar till sylt och marmelad m m till Skördefesten har kommit. De finns i gamla föreningsstugan. 
Vänliga hälsningar 
Styrelsen

2022-07-18
Hej!

Styrelsen har kontaktat stadens viltvårdare angående alla rådjuren i området men inte fått något svar än. Vi återkommer.

Vi hoppas alla tänker på att sylta, safta och göra goda inläggningar till vår Skördefest 27 augusti. Stora burkar och flaskor finns i gamla föreningsstugan. små burkar är beställda.

Möte inför Skördefesten den 7 augusti kl 13 utanför föreningshuset. Alla hjärtligt välkomna.Somriga hälsningar

Styrelsen

2022-06-20
Hej!
Vi börjar med att tacka festkommittén för en strålande sommarfest. Underbart väder, god mat och väldigt många kolonister.

Bilar i området

Vi har blivit kontaktade av många kolonister som undrar över alla parkerade bilar i området.

I SÅKs ordningsföreskrifter står det: ”Parkering är av staden förbjuden ut efter Rackarbacken och i hela koloniområdet. Däremot är det tillåtet att köra fram med bil inom området för att lasta ur och sedan direkt åka upp och parkera bilen på t ex Sachsgatan.”

Vänligen respektera detta förbud!

Vattning

Vattna morgon och kväll. Vattna inte mitt på dagen i starkt solsken. Använd rotvattnare. Vattna som en klok miljödiplomerad kolonist!

Gångar och trappor

Klipp era buskar och annan vegetation längs gångvägarna och längs trapporna i området så det blir lätt för alla att ta sig fram. Bör vara gjort till sista juni.

Under senare delen av sommaren kommer Pia och Anders, lott 46, att hjälpa till att hålla våra vägar och trappor framkomliga. 

Glad Midsommar och ha en fortsatt bra sommar med lagom sol och regn!
Styrelsen