Nedtagen sly och grenar och kvistar från beskurna träd och buskar samlas i området. Det ger oss efter tre timmars arbete med flismaskinen värdefull flis till marktäckning och kompostering.