Omläggning av ”terrassen” framför föreningshuset är påbörjad!