Odlarskolan

Koloniträdgårdsförbundet ordnar i samarbete med Studiefrämjandet en odlarskola för kolonister. Koloniföreningar runt om i Stockholm skickar en medlem till skolan. I år är det Sue Anne Moody och Krister Nyström som har fått förmånen att delta från SÅK.

Odlarskolan pågår från mars till november med två teorikvällar och sex heldagar ute i olika koloniområden och andra värdefulla platser i Stockholm. Varje tillfälle behandlar ett givet tema, t.ex. marklära, växtföljd, beskärning eller gödsling. Mellan kursdagarna är det en hel del litteratur om varje tema samt hemläxor. Efter kursens slut är tanken att deltagarna ska kunna fungera som föreningens odlingsrådgivare. Sue Anne och Krister är taggade och håller på att ladda sig inför uppgiften.

Referat från kursen läggs ut av en av kursdeltagarna. Här kan SÅKare läsa dessa referat:

https://minnebergsskogen.wordpress.com/

Hälsar
Sue Anne