Deltagande öppet för Södra Årstalundens koloniträdgårdars medlemmar och medkolonisterStudiebesökTyra Hallsénius Lindhes