Vattnet är avstängt

Hej
Vattnet är nu avstängt i hela koloniområdet
Se till att öppna dina kranar för att förhindra frostsprängning.
Öppna kulventiler till hälften – ställ vredet i 45 graders vinkel mot slangen.
Öppna nålventiler helt – vrid hjulet motsols så långt det går för att öppna.

Hälsningar
Otto och Patrik

Vatten av 14
Vatten av 2014