Mingel och musik på sommarfesten

Sommarfest 2014 / Anna Lagerman Borgbäck
Sommarfest 2014 / Anna Lagerman Borgbäck

Sommarfest 2014 / Anna Lagerman Borgbäck
Sommarfest 2014 / Anna Lagerman Borgbäck
Sommarfest 2014 / Anna Lagerman Borgbäck
Sommarfest 2014 / Anna Lagerman Borgbäck

Sommarfest 2014 / Anna Lagerman Borgbäck
Sommarfest 2014 / Anna Lagerman Borgbäck

Sommarfest 2014 / Anna Lagerman Borgbäck
Sommarfest 2014 / Anna Lagerman Borgbäck
Sommarfest 2014 / Anna Lagerman Borgbäck
Sommarfest 2014 / Anna Lagerman Borgbäck