Vill du bli kolonist?

Du som är intresserad kan ställa dig på vår intresselista för att få möjlighet att själv kanske få odla i en koloniträdgård i Södra Årstalundens koloniområde så småningom.

Fyll i intresseanmälan och skicka den till oss.
Läs gärna mer Information.intresselista. Avgiften för att stå på vår intresselista är 100 kronor/år

För närvarande (2015) är det fler än hundra personer på intresselistan. Det kommer alltså att ta mycket lång tid innan du eventuellt får erbjudande om en lott. När en lott blir ledig plockar vi kandidater från intresselistan utifrån hur länge man stått på den och eventuella färdigheter man har som kan gagna föreningen. Ibland söker vi också en speciell kategori som t.ex. barnfamiljer och då inbjuds sådana. Ett tiotal bjuds in att titta på lotten och bland de som vill ha lotten väljer SÅKs styrelse ut den som verkar lämpligast.

Det är mycket lättare att få kolonilott i föreningar längre ut från stan, så om du vill komma igång snabbare försök där. Vi ser det som en merit om man har haft kolonilott tidigare.

Vår adress:
Föreningen Södra Årstalundens Koloniträdgårdar
Box 38015
100 64 Stockholm

För mer information, kontakta intresselisteansvarig på adressen: sodraarstalunden@gmail.com