Föreningsstuga på lott 6

Omvandling av lott 6 till ny föreningsstuga

Information om förvandlingen av lott 6 till ny föreningsstuga. Senast överst.

Titt in i nästan färdiginredd föreningsstuga 2 april 2017
IMG_4432

IMG_4433

IMG_4423

IMG_4424

IMG_4429

IMG_4421

IMG_4422

Ritningar på föreningsstugan

Tänkt möblering till vardags
Tänkt möblering till vardags
Tänkt möblering till fest
Tänkt möblering till fest

Ritning källare
Ritning källare

Lott 6 som det ser ut vid övertagande
Lott 6 som det ser ut vid övertagande

Plan över trädgården

Lott 6 trädgård
Lott 6 trädgård

Interiör januari 2015
Interiör januari 2015

2 november 2014
Trädgården börjar få sin form.

Innertaket är frilagt och nya bjälkar ska monteras

Blivande föreningshuset
Blivande föreningshuset

Gamla bjälkar ska plockas ned
Gamla bjälkar ska plockas ned

Nya fönstren från insidan
Nya fönstren från insidan

Mot ingången
Mot ingången

Uno och Anders agerar
Uno och Anders agerar

Trädgården omdanas

Övre delen terasseras
Övre delen terasseras

Stockar kommer på plats
Stockar kommer på plats

Och hamras fast
Och hamras fast

Många är flitiga
Många är flitiga

Ett träd ska flyttas
Ett träd ska flyttas

På plats
På plats

Insättning av nya fönster maj 2014

Insättning av fönster

Spalje kommer upp
Spalje kommer upp

Många arbetade i trädgården
Slänt- och staketarbete
Slänt- och staketarbete

Terasskonstruktion
Terasskonstruktion

Mer terass
Mer terass

Janne grävare
Janne grävare
Rivet upp i nock
Rivet upp i nock

Rivningsarbete i september 2013
Anders tillsammans med några medlemmar hjälptes åt att riva.

Skräp röjs undan
Skräp röjs undan
Mårten på vinden
Mårten på vinden
Janne och Per tar emot det som lassas ut
Janne och Per tar emot det som lassas ut
Anders och Uno
Uno
Uno

Äldre dokument från 2012

Minnesanteckningar från möte 30 september 2012

Ingrid Lissdahls underlag kring föreningsstuga, 30 september 2012

Inbjudan till möte i Tanto föreningshus
Inbjudan till möte i Tanto föreningshus